Nomiland.hu - Óvodai eszközök forgalmazása

Kosár
0db / 0,00 Ft
A bevásárlólistára olyan termékeket helyezhet, melyek elnyerték tetszését vagy melyeket érdekesnek talált. A lista segítségként szolgál a rendelés során. A szolgáltatás csak regisztrált ügyfelek számára elérhető.
Bevásárlólisták
megjeleníteni
Ingyenes ügyfélszolgálati szám: 0680 10 67 12 Munkanapokon 8.00 és 15.30 óra között hívható
Ön itt helyezkedik el: Bevezető / Felhasználók / Adatvédelem

Adatvédelem

Adatkezelési nyilatkozat

Az eladó feldolgozza a vevő önként megadott személyes adatait (abban az esetben, ha természetes személyről van szó), ami név, vezetéknév, cím, e-mail, telefonszám, mivel ezeknek a személyes adatoknak a feldolgozása elengedhetetlen az adásvételi szerződés teljesítéséhez, amelynek szerződő felei a vevő és az eladó, és/vagy az adásvételi szerződés megkötése előtt a vevő az eladó termékeit és szolgáltatásait érintő kérelmének feldolgozásához, valamint az eladó kötelességeinek az általánosan érvényes jogi előírásokban foglaltaknak megfelelően történő teljesítéséhez. Az eladó által történő személyes adatfeldolgozás a szerződésből és az általánosan érvényes jogi előírásokból adódó jogok és kötelességek elvégzéséhez szükséges időn belül történik. Abban az esetben, ha a vevő jogi személy vagy egyéni vállalkozó, a cégnevet, szálmázási címet, adószámot, statisztikai számjelet, telefonszámot és e-mailcímet is meg kell adnia az eladónak.

A vevő a megrendelése elküldése előtt a megfelelő mező megjelölésével beleegyezését adja az eladó újdonságairól és különleges ajánlatairól szóló információk (newsletter - hírlevél) küldéséhez. A vevő érintett személyként ennek a mezőnek megjelölésével önként és szabadon kifejezett belegyezését adja az eladónak a megadott e-mailcím adatvédelmi törvények és a vonatkozó EU-s előírások értelmében történő feldolgozásához és az újdonságokról szóló információk és különleges ajánlatok (marketing ajánlatok) elküldéséhez villanyposta segítségével – e-mail (newsletter - hírlevél). Ezt a személyes adatok feldolgozásáról szóló beleegyező nyilatkozatot a vevő 5 évre adja meg a cégnek.

Megrendelést regisztráció nélkül is leadhat, miközben az adott rendelés teljesítéséhez a megadott személyes adatok egyszeri elmentésére kerül sor. A megadott adatokat a megerősítő e-mailben ellenőrizheti, amely tartalmazza a megrendelés linkjét is. A megrendelésben szereplő vagy regisztrációkor megadott adatok módosítását és kiegészítését telefonon vagy e-mailben teheti meg.

A közölt személyes adatok teljességért, érvényességért és helyességéért a vevő felel. A közölt adatok megváltozása esetén a változásról haladéktalanul értesítenie kell a társaságot vagy azokat köteles haladéktalanul frissíteni a felhasználói fiókjában.

A marketingcélokra (hírlevél kiküldése) való felhasználásra vonatkozó beleegyezés a megfelelő linkre kattintva bármikor visszavonható, ez a link a társaságtól érkező minden marketingcélú e-mailben megtalálható, de a beleegyezés a társaságnak elküldött e-mailben is visszavonható.

A felhasználásra bocsájtott személyes adatok érvénytelensége, az adatok felhasználására vonatkozó beleegyezés visszavonása, a felhasználásuk céljának betöltése, vagy az adatvédelmi belegyező nyilatkozat határidejének lejárta esetén, vagy ha az adatok mentése bármilyen jogi okoknál fogva nem megengedett, a mentett személyes adatok törlésre kerülnek.

Az adatvédelem az adatvédelmi törvények valamint a vonatkozó EU-s előírások hatálya alá esik, amelyek az érintett személy jogait is szabályozzák. Az érintett személynek jogában áll díjmentesen információt kapni az adatainak feldolgozásával és tárolásával kapcsolatban. Az általánosan kötelező jogi előírások betartása feltételezi az érintett személy adataihoz való hozzáférésének jogát, a hibás adatok kijavításához való jogát, az adatainak feldolgozására vonatkozó korlátozáshoz (blokkolásához) való jogát, a személyes adatainak direkt marketing célból történő felhasználásának kifogásolásához való jogát, a személyes adatainak törlésére vonatkozó jogát, különösen akkor, ha az eredeti felhasználási cél már nem létezik, vagy más célra kerültek felhasználásra, vagy ha az érintett személy visszavonta a felhasználásukra vonatkozó belegyezését, vagy ha feldolgozásuk jogi alapja nem létezik, illetve ha a személyes adatok feldolgozására jogellenesen került sor. Hasonlóképpen, a meghatározott feltételek teljesülése mellett, az érintett személynek joga van az adatok hordozhatóságára is, azaz jogában áll az önként kiszolgáltatott személyes adataihoz elektronikus, strukturált, hagyományosan használt és géppel olvasható formában hozzáférni, ezzel kapcsolatban élhet egy másik üzemeltetőhöz való átvitelének jogával is, amennyiben ez az átvitel technikailag lehetséges (az adatok hordozhatóságához való jog).

Abban az esetben, ha az érintett személy az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően érvényesíti az érintett személy valamely jogát, és ha az érintett személy kérvényéből nem igazolható a kérvényező személyazonossága vagy abban az esetben, ha a társaságnak megalapozott kétségei vannak annak a kérvényt benyújtó személy személyazonosságát illetően, a társaság fenntartja annak jogát, hogy a kérvényét érvényesítő személytől, személyazonosságának igazolása érdekében további szükséges információk benyújtását kérje.

Abban az esetben, ha annak gyanúja áll fenn, hogy személyes adatai az érvényes jogszabályokkal nem megegyező módon kerülnek feldolgozásra, a vevőnek érintett személyként joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, székhely 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására.

A társaság kijelenti, hogy a fent említett célokra történő adatfeldolgozás az adatvédelmi törvényeknek és az EU előírásainak megfelelően, csak a megfelelő technikai, szervezeti és biztonsági óvintézkedések mellett történik.

A vevő személyes adatai harmadik fél számára (fogadónak) megadhatók, ha erre az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükség van. A megrendelés feldolgozása és az adásvételi szerződés teljesítésének keretén belül a vevő adatait az eladó szükséges mértékben kiszolgáltatja szerződéses szolgáltatói számára, mint pl. a logisztikai szolgáltatók, futárszolgálat, bank és hasonlók számára. Ezek a szolgáltatók a kapott adatokat kizárólag az adásvételi szerződés teljesítésére használhatják fel. A jelen feltételekben az eladó közli a vevővel, hogy a vevő személyes adatai feldolgozása során ezek az adatok át lesznek adva az alábbi harmadik feleknek, ill. fogadók körének, amelyek ezekhez az adatokhoz hozzáférést kapnak:

Express One Hungary Kft., székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12., cégjegyzékszám: 01-09-980899

bart.sk s.r.o., székhely: Pollova 54, 040 01 Košice, Slovakia, statisztikai számjel: 36593966

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, Slovakia, statisztikai számjel: 361 743 19

A www.nomiland.hu internetes oldal üzemeltetője kötelezi magát, hogy a megadott adatok kizárólag a szerződés megkötésének és teljesítésének céljából kerülnek felhasználásra az eladó által meghatározott általános szerződési feltételek alapján. A feldolgozott adatokat nem teszi közzé, azokhoz nem biztosít hozzáférést és harmadik félnek sem adja át őket.

A vevő személyes adatainak marketinges célból történő feldolgozása során ezek az adatok szükséges mértékben a társaság szerződéses szolgálatói, különösen a marketingszolgáltató – NOMIland Kft – rendelkezésére vannak bocsájtva. Ezek a szolgáltatók a vevő személyes adatait kizárólag olyan célból használhatják fel, amelyhez a vevő beleegyezését adta.