Nomiland.hu - Óvodai eszközök forgalmazása

Kosár
0db / 0,00 Ft
A bevásárlólistára olyan termékeket helyezhet, melyek elnyerték tetszését vagy melyeket érdekesnek talált. A lista segítségként szolgál a rendelés során. A szolgáltatás csak regisztrált ügyfelek számára elérhető.
Bevásárlólisták
megjeleníteni
Ingyenes ügyfélszolgálati szám: 0680 10 67 12 Munkanapokon 8.00 és 15.30 óra között hívható

Beleegyezés a hírlevelek kiküldésébe

Érintett személyként ezennel önként és szabadon a NOMIland Kft-nek, 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1., Cg 01-09-277786, Adószám: 25483756-2-41, Közösségi adószám: HU25483756 (a továbbiakban „társaság”), mint üzemeltetőnek az adatvédelmi törvények és a vonatkozó EU-s előírások értelmében kifejezett belegyezésemet adom a megadott e-mailcím feldolgozásához, az újdonságokról szóló információk és különleges ajánlatok villanypostán – e-mailben (newsletter - hírlevél) történő elküldéséhez (marketing ajánlatok). A jelen személyes adatok feldolgozásáról szóló beleegyező nyilatkozatot 5 évre bocsájtom a cég rendelkezésére. Az EU 2016/679 rendelete szerint a  tájékoztatóban szereplő információk 16 évesnél idősebb személyeknek szólnak.

Érintett személyként a közölt személyes adatok teljességért, érvényességért és helyességéért az érintett személy felel. A közölt adatok megváltozása esetén haladéktalanul értesítse a társaságot a változásokról.

A személyes adatok marketinges célból történő feldolgozása során ezek az adatok szükséges mértékben a társaság szerződéses szolgálatói, különösen a marketingszolgáltató - NOMIland Kft - rendelkezésére vannak bocsájtva. Ezek a szolgáltatók személyes adatait kizárólag olyan célból használhatják fel, amelyhez Ön a beleegyezését adta.

A marketingcélokra való felhasználásra vonatkozó beleegyezés a megfelelő linkre kattintva bármikor visszavonható. Ez a link a társaságtól érkező minden marketingcélú e-mail tartalmát képezi, de a beleegyezés a társaságnak elküldött e-mailben is visszavonható.

A felhasználásra bocsájtott személyes adatok érvénytelensége, az adatok felhasználására vonatkozó beleegyezés visszavonása, a felhasználásuk céljának betöltése, vagy az adatvédelmi belegyező nyilatkozat határidejének lejárta esetén, vagy ha az adatok mentése bármilyen jogi okoknál fogva nem megengedett, a mentett személyes adatok törlésre kerülnek.

Az adatvédelem az adatvédelmi törvények valamint a vonatkozó EU-s előírások hatálya alá esik, amelyek az érintett személy jogait is szabályozzák. Az érintett személynek jogában áll díjmentesen információt kapni az adatainak feldolgozásával és tárolásával kapcsolatban. Az általánosan kötelező jogi előírások betartása feltételezi az érintett személy adataihoz való hozzáférésének jogát, a hibás adatok kijavításához való jogát, az adatainak feldolgozására vonatkozó korlátozáshoz (blokkolásához) való jogát, a személyes adatainak direkt marketing célból történő felhasználásának kifogásolásához való jogát, a személyes adatainak törlésére vonatkozó jogát, különösen akkor, ha az eredeti felhasználási cél már nem létezik, vagy más célra kerültek felhasználásra, vagy ha az érintett személy visszavonta a felhasználásukra vonatkozó belegyezését, vagy ha feldolgozásuk jogi alapja nem létezik, illetve ha a személyes adatok feldolgozására jogellenesen került sor. Hasonlóképpen, a meghatározott feltételek teljesülése mellett, az érintett személynek joga van az adatok hordozhatóságára is, azaz jogában áll az önként kiszolgáltatott személyes adataihoz elektronikus, strukturált, hagyományosan használt és géppel olvasható formában hozzáférni, ezzel kapcsolatban élhet egy másik üzemeltetőhöz való átvitelének jogával is, amennyiben ez az átvitel technikailag lehetséges (az adatok hordozhatóságához való jog).

Abban az esetben, ha az érintett személy az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően érvényesíti az érintett személy valamely jogát, és ha az érintett személy kérvényéből nem igazolható a kérvényező személyazonossága vagy abban az esetben, ha a társaságnak megalapozott kétségei vannak annak a kérvényt benyújtó személy személyazonosságát illetően, a társaság fenntartja annak jogát, hogy a kérvényét érvényesítő személytől, személyazonosságának igazolása érdekében további szükséges információk benyújtását kérje.

Abban az esetben, ha annak gyanúja áll fenn, hogy személyes adatai az érvényes jogszabályokkal nem megegyező módon kerülnek feldolgozásra, érintett személyként joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, székhely 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására.

A társaság kijelenti, hogy csak a fent említett célokra történő adatfeldolgozás az adatvédelmi törvényeknek és az EU előírásainak megfelelően, a megfelelő technikai, szervezeti és biztonsági óvintézkedések mellett történik.